Polski

Destiny Church Edinburgh is now online! There will be live Polish interpretation at our 10.30am Sunday service destinyedinburgh.com/live

Email polski@destinyedinburgh.com and we’ll let you know how to connect with our Polish interpreter.

Please let your Polish friends around the world know that they can join us too!

Destiny Church Edinburgh działa teraz online! Niedzielne nabożeństwo o 10:30 na destinyedinburgh.com/live będzie tłumaczone na język polski na żywo.

Napisz na polski@destinyedinburgh.com a wyjaśnimy Ci jak połączyć się z naszym polskim tłumaczem.

Daj znać swoim polskim znajomym na całym świecie, że również mogą do nas dołączyć!We are a growing contemporary church in Edinburgh.

Our journey began in 1998 in a flat in the city centre and we now welcome hundreds of people from different age groups, cultures and backgrounds to our Sunday and mid-week gatherings. Our vision is to be a relevant and significant church that sees the lost won and the won winning throughout Edinburgh, the Lothians and beyond.

Jesteśmy rozwijającym się, współczesnym Kościołem w Edynburgu. Nasza przygoda zaczęła się w 1998 roku, w małym mieszkaniu w centrum miasta, a teraz na naszych niedzielnych i śródtygodniowych spotkaniach gościmy setki ludzi z różnych pokoleń, kultur i środowisk. Nasza wizja skupia się na byciu istotnym i ważnym Kościołem, który widzi przegranych wygranymi i wygranych wygrywającymi w całym Edynburgu, w Lothian i poza granicami.

We have a vibrant Polish community of all ages at Destiny Church. Our Destiny Granton location provides live Polish translation of the service each week, and we also run our discipleship and Alpha courses in Polish throughout the year.

W kościele Destiny mamy aktywną polską społeczność w różnym wieku. Nasza lokalizacja Destiny Granton każdego tygodnia zapewnia tłumaczenie nabożeństwa na język polski. W ciągu roku prowadzimy również nasz kurs szkoleniowy oraz kurs Alpha po polsku.

At our Destiny Granton location, we also offer free English classes on a Monday evening, offering language support, friendship and social opportunities for the international community of Edinburgh, whilst many people from the Polish community connect in with our weekly small groups, enjoying food and fellowship in homes around the city.

W każdy poniedziałkowy wieczór, w naszej lokalizacji Destiny Granton, zapewniamy także darmowe lekcje języka angielskiego, na których oferujemy wsparcie językowe, przyjaźń i szanse na rozwinięcie więzi socjalnych z międzynarodową społecznością Edynburga. W międzyczasie wiele osób z polskiej społeczności spotyka się na naszych cotygodniowych małych grupach, ciesząc się dobrym jedzeniem i budując wspólnotę w domach na terenie całego Edynburga.

Email polski@destinyedinburgh.com for further information and to get connected. We look forward to meeting you soon.

Email polski@destinyedinburgh.com by otrzymać więcej informacji i być na bieżąco. Nie możemy się doczekać, aby cię poznać.

Polish Team

Polish Team

We'd love to hear from you

Contact